Politica de confidențialitate

Adresa noastră web este: https://www.takeit.ro/

Această informare vizează colectarea și utilizarea/prelucrarea datelor personale de către operatorul Neurotics Computing SRL în desfășurarea activității sale curente și este adresată: persoanelor fizice majore (care au împlinit 18 ani), care ne solicită, prin completarea formularului de contact asistența privind școala online (profesori sau părinți) ori voluntarilor care doresc să se înscrie în program.

În continuare veți găsi informații, care au ca scop să vă facă să înțelegeți mai bine ce date personale colectăm, cum le folosim și care este nivelul de control pe care îl aveți în relație cu datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați încredințat:

1. Operatorul de date personale Neurotics Computing SRL

Neurotics Computing SRL
Bucureşti, Str. CONSTANTIN DISESCU, nr.25, parter, Ap.1, sector 1, 011087
J40/16828/2016
CUI: 36867560
IBAN RO07BTRLRONCRT0378096801 Banca Transilvania

2. Datele pe care le colectam si scopurile prelucrarii lor

În desfășurarea activității noastre curente, persoane fizice ne furnizează date cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de email, telefon.
Refuzul furnizării datelor personale necesare  determină imposibilitatea noastră de a îndeplini acțiunile pe care ni le-ați solicitat.
Folosim aceste date personale în scopul exclusiv al desfășurării activității noastre. În practică, acest scop general se traduce, după caz, în următoarele scopuri concrete:
de a vă răspunde solicitărilor, îndemnurilor pe care ni le adresați prin site sau telefonic.

3. Temeiul legal al prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în baza urmatoarelor temeiuri legale:
– Consimțămantul – pe care ni l-ați acordat la momentul la care ați completat cu datele dumneavoastră personale formularul de înscriere pe site și ați bifat luarea la cunoștință a prezentei informări. Vă informăm că, aveți dreptul oricând să vă retrageți consimțământul (conform punctului 6), fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare.

4. Perioada de stocare a datelor

Perioada de stocare a datelor personale este în directă legatură cu scopul pentru care ele sunt colectate respectiv prelucrate.

Datele prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră, pentru a vă răspunde solicitărilor, îndemnurilor pe care ni le adresați, sunt prelucrate pe durata necesară îndeplinirii acestui scop, după care vor fi șterse în maxim 3 luni.

5. Destinatarii datelor – Cum și cu cine împărțim aceste date

Datele dumneavoastră nu sunt dezvaluite niciunei alte entități în scop de marketing direct.
Putem dezvălui datele dumneavoastră autorităților publice sau instanțelor de judecată, în masura în care este necesar pentru respectarea legii (de exemplu pentru a ne conforma unei hotărâri judecatorești sau unui control al unei autorități abilitate), respectiv pentru a ne proteja drepturile.

6. Drepturile dumneavoastră în relație cu datele pe care ni le-ați pus la dispoziție

Retragerea consimțământului – când datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi în baza consimțământului dat de dumneavoastră, aveți dreptul oricând să vă retrageți consimțământul trimițând un email în acest sens la adresa de la punctul 10. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare.
Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate.
Dreptul la rectificare se referă la corectarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul să ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal. Având în vedere că ștergerea datelor se poate face în anumite condiții reglementate de lege, vom analiza cererea dumneavoastră în raport cu aceste prevederi și vom reveni în scris în termenul legal privind ce date putem șterge. Datele pot fi consultate la adresa http://www.takeit.ro/unelte-gestionare-cookies/
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care:
i) contestați exactitatea datelor dumneavoastră, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea lor;
ii) prelucrarea este ilegală iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării lor;
iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;
iv) v-ați opus prelucrării, și aveți nevoie și de restricționarea ei pe perioada cât noi verificăm dacă interesul nostru prevalează interesului dumneavoastră.

Dreptul la obiecție – puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor dumneavoastră dacă prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părti. Vom analiza cererea dumneavoastră în raport cu prevederile legale și vom reveni în scris în termen legal.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul pe care îl aveți în anumite condiții, de a primi datele dumneavoastră într-un format structurat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator.

7. Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP

Dacă aveți nemulțumiri în privința modului în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați pentru a vă soluționa problema. Independent de acest demers, aveți dreptul să vă adresați direct ANSPDCP conactându-i prin website-ul www.dataprotection.ro sau la email anspdcp[at]dataprotection.ro sau telefon: +40 318 059 211; +40 318 059 212; fax: +40 318 059 602.

8. Proces decizional automat

Nu luăm decizii în privința dumneavoastră bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră personale.

9. Securitatea datelor

Siguranța datelor dumneavoastră este una dintre prioritățile noastre. Folosim o combinație de controale tehnice (IT), administrative și fizice precum și politici specifice pentru salariați pentru ca datele dumneavoastră să fie în siguranță. Cu toate acestea nicio metodă de transmitere, prelucrare sau stocare a datelor nu este complet sigură. Dacă aveți orice subiect sau îngrijorare legată de securitatea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați de îndată.

10. Datele de contact

Pentru orice întrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email office[at]neurotics.ro.